Zaglavlje sajta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzori

Linkovi

RANG LISTA TAKMIČARA DŽUDO KLUBA „DINAMO“
U 2008. GODINI

MLAĐI PIONIRI (1997. i 1996.) ............. 14 takmičara

Plasman
Broj bodova
Prezime i ime
1
340 Milan KAJGANIĆ
Kajganić Milan
2
320 Marko SARIĆ
Sarić Marko
3
200 Milica MOMIROV
Momirov Milica
4
190 Aleksa STOJADINOV
Stojadinov Aleksa
5
150 Marija SAVIN
Savin Marija
6
140 Miloš PALOC
Paloc Miloš
7
120 Mladen BULJA
Bulja Mladen
8
110 Sara ZAGORAC
Zagorac Sara
9
90 DiMITRIJE CVETANOVIĆ
Cvetanović Dimitrije
10
60 Jovana ŽDERO
Ždero Jovana
11
50 Dušan PAVIĆ
Pavić Dušan
12
30  
Aleksić Todor
13
20
Andrija BARBULOV
Barbulov Andrija
14
15  
Žutić Matija
15
10  
Žutić Milan

SISTEM BODOVANJA za 2008. godinu
  I II III V VII IX pehar
Prvenstvo države 25 20 15 7 6 5  
Prvenstvo Vojvodine 20 15 10 6 5 4  
Takmičenje u inostranstvu 17 13 9 5 4 3  
Takmičenje međunarodni turnir 15 10 7 4 3 2 +10
Takmičenje domaće klupsko 10 7 5 3 2 1 +10
Nastup za reprezentaciju Srbije 20 17 15 10 7 5  
Vanredno priznanje +20